Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

From footprint to fingerprint

Naša škola


Na našej škole budú pracovať žiaci 8. A a 8. B ako projektové triedy, ale budú im pomáhať aj žiaci z iných tried druhého stupňa. Hlavné predmety, na ktorých budú prebiehať projektové aktivity budú tvorba projektov a prezentačných zručností, environmentálna výchova, anglický jazyk. Podľa aktuálnych zadaní však budeme pracovať aj na výtvarnej výchove či výchove umením, matematike, občianskej výchove či slovenskom jazyku.

TOPlist