Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

From footprint to fingerprint

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny

 

V mesiacoch október a november sme pracovali na prvej zo spoločných tém. Dohodli sme sa, že každá krajina vypracuje odpovede na tri okruhy otázok a spoločne si ich potom porovnáme:

A) Uhlíková stopa

  1. Vypočítať svoje vlastné emisie oxidu uhličitého.
  2. Zobraziť v grafe rozdiely v emisiách medzi žiakmi v každej škole v nasledujúcich oblastiach:

a) Použitie auta : km / rok + ton CO2 ročne

b) Použitie elektrickej energie : KW / rok + ton CO2 ročne

c) Spotreba plynu: tony CO2 ročne

d) Olejové vykurovanie: tony CO2 ročne

e) Letecká doprava: km / rok + ton CO2 ročne

f) Cestovanie vlakom: km / rok + ton CO2 ročne

 

3. Uveďte priemerné  výsledky (pre úlohu 2) pre každú školu / krajinu. Ta by mala obsahovať výsledky pre "všeobecné potraviny a odpad" a "spotrebu mäsa".

4. Uveďte priemerný počet stromov ktoré každý žiak "spotrebuváva" za rok.

B) Ktoré ľudské aktivity prispievajú ku globálnemu otepľovniu na Slovensku?

C) Ktoré národné a medzinárodné organizácie sa zaoberajú bojom proti klimatickým zmenám - globálnemu oteplľovaniu?

          

Uhlíková stopa

Žiaci si najskôr vypočítali v online kalkulačke svoju uhlíkovú stopu. Zistili si doma údaje, ktoré do nej vložili a výsledky si môžete pozrieť v nasledujúcej prezentácii:

http://ftofcomenius.wbl.sk/uhlikova_stopa/prezentacie/0_uhlikova_stopa_anglicky_lacika_obzerova_klim_zmeny_2013.ppt

Národné a medzinárodné organizácie

Žiaci pracovali v skupinách a zistili nasledujúce informácie o organizáciách, ktoré sa zaoberajú bojom proti klimatickým zmenám. Niektoré už poznali, lebo naša škola s nimi spolupracuje, iné boli pre nich nové.

http://ftofcomenius.wbl.sk/uhlikova_stopa/prezentacie/1_otazka_anglicky_organizacie_capova_belakova_klim_zmeny_2013.docx

 

Ktorá ľudská činnosť najviac prispieva ku globálnemu otepľovaniu v našej krajine?

Poznatky o tejto téme si môžete pozrieť tu:

http://ftofcomenius.wbl.sk/uhlikova_stopa/prezentacie/2_otazka_anglicky_oteplovanie_kukla_sklenar_klim_zmeny_2013.docx

 

 

Klimatický test

Svoje vedomosti o klimatických zmenách sme si precvičili na hodinách environmentálne výchovy a tvorby projektov a prezentačných zručností formou krátkeho minitestu. Mnohé veci sme vedeli, ale niektoré sme sa aj naučili. Tento test sme proložili aj do anglického jazyka a mohli si ho vyskúšať aj naši kamaráti z partnerských krajín a škôl.

                  

 

Partnerské učenie alebo ako Hugo učí Petra 

Partnerské učenie má na našej škole už dlhoročnú tradíciu. Starší žiaci sa ochotne premenia na učiteľov, príp. partnerov mladších žiakov a pomáhajú im získavať a objavovať nové poznatky. A aby to vyzeralo trošku inak ako bežné učenie, šiesti ôsmaci v čiernych mikinách odrazu vošli do štvrtáckej triedy, pozažínali im všetky svetlá, zapli počítač, otvorili kohútiky na všetkých radiátoroch, pustili vodu z vodovodu, pootvárali všetky okná a začali nahlas počúvať hudbu zo svojich mobilov. Štvrtáci sa nestačili čudovať, nechápali čo sa deje. Našťastie to netrvalo dlho a objavila sa jedna rozumná ôsmačka, ktorá im vysvetlila, že takto by to veru nešlo. Všetkým vysvetlila ako sa máme správať zodpovedne k životnému prostrediu a porozprávala o environmentálnych aktivitách, ktoré prebiehajú na našej škole v rámci projektu Comenius  s príznačným názvom: „Od odtlačku stopy po odtlačok prsta“.

Touto krátkou scénkou upozornili naši starší žiaci na naše každodenné chyby, ktorých sa dopúšťame všetci voči životnému prostrediu. A odrazu zmizli všetky čierne mikiny a po triede sa pohybovali žiaci v pestrofarebných tričkách, zadávali mladším žiakom otázky a prečítali im príbehy dvoch chlapcov - Petra a Huga.  Každý z nich prežíva ráno inak. Peter je chlapec, ktorý zabúda zhasínať, do kanvice si dá pre istotu vody viac. Hugo zatvorí kohútik, keď si umýva zuby, do kanvice dáva len toľko vody, koľko potrebuje. Nasledovala otázka: „Na koho sa podobáte viac?“ a potom sa spustila diskusia o tom, ako každý z nás môže prispieť k lepšiemu životnému prostrediu bežnými činmi každý deň. Konkrétne výzvy s obrázkami ako napr.: „Vypni počítač, keď ho nepoužívaš!“ alebo „Uprednostni sprchu pred kúpeľom!“ a pod. sa začali objavovať na tabuli. A keďže naozaj všetci sa chceme aktívne zapojiť do starostlivosti o  životné prostredie, starší aj mladší žiaci si symbolicky obkreslili svoje ruky, aby ich priložili k spoločnému dielu. Na vystrihnuté ruky napísali svoje malé činy, ktorými budú aj oni pomáhať prírode a pripli tieto ruky na veľký strom. Potom ôsmaci naučili štvrtákov zopár anglických slovíčok z oblasti životného prostredia a s heslom -  „Spoločne to zvládneme!“  sa rozlúčili.
Nasledujúci deň odovzdávali toto posolstvo štvrtáci škôlkarom z družobnej MŠ z Malých Uheriec. Pomáhali im kresliť stromy na počítačoch v skicári a pripomenuli si tak ich dôležitosť v prírode. A dôkazom toho, že to mysleli aj škôlkari s ochranou prírody vážne bolo to, že na spoločnom stromepribudli ďalšie malé rúčky, ktoré im pomáhali pripínať na štvrtáci. Škôlkari nám sľúbili, že budú šetriť elektrickú energiu a triediť odpad a spokojní s tým, že aj oni  nám môžu takto pomáhať, odchádzali späť.

                           

CHALLANGE - VÝZVA

Na krúžku Comenius sme spoločne rozmýšľali, ako získané poznatky o klimatických zmenách odovzdať čo najväčšiemu počtu našich spolužiakov. Okrem toho, že my sami chceme zmeniť naše environmentálne správanie, chceme, aby sa o to pokúsili aj iní. Preto sme sa rozhodli dať na dvere každej triedy výzvu, napr Zhasínaj svetlo! Nenechávaj počítač v režime spánku! Nenabíjaj telefón celú noc! A mnohé iné... Navštívili sme každú triedu, vysvetlili im podstatu nášho projektu a poprosili ich o pomoc. Tieto výzvy chceme meniť každý mesiac, aby sa nám do pamäti vrylo, čo najviac správnych vecí, ktoré pomôžu ochrániť naše životné prostredie - našu Zem.

 

TOPlist