Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

From footprint to fingerprint

Aktuality

Eko balíček

Eko balíček alebo Eko listy sú výsledným produktom nášho projektu. Pracovali na ňom všetky partnerské krajiny a má služiť ako metodický materiál pre starších žiakov (14 - 15 r.) na výuku mladších žiakov (10 - 12 r.) v rámci partnerského učenia na environmentálne témy: klimatické zmeny, energia, solárna energia, odpady, voda.

 

http://ftofcomenius.wbl.sk/vsetky_aktivity/f2f_kids4_comenius.pptx

 

Mobilita v Nemecku 2

Voda bola ústrednou témou posledného stretnutia žiakov zo ZŠ na Malinovského ulici v Partizánskom v rámci projektu Comenius From Footprint to Fingerprint - Kids for a Green Tomorrov od 4. do 10. marca. Skúmať a objavovať sme sa ju tentoraz vybrali až na dno Severného mora v Nemecku.

                Wadden Sea alebo Waddenské more je národný park, ktorý sa tiahne pozdĺž nemeckého pobrežia v Severnom mori. Jedná sa o rozľahlé ploché pobrežie s prílivovými kanálmi, zátokami, piesočnými plytčinami a nánosmi, úložiskami mušlí, slanými močiarmi, piesočnými plážami a dunami. Je domovom početných rastlín a zvierat, vrátane tuleňov. Je tiež hniezdiskom a zimoviskom miliónov vtákov. Územie si zachovalo svoj ekosystém ovplyvňovaný prílivom a odlivom takmer nenarušený.
                Naše kroky najskôr spolu so spolužiakmi z Nemecka a Nórska viedli do informačného centra  Multimar Wattforum Centre v Tönningu, kde nás čakala interaktívna výstava o veľrybách, močiaroch. Žiaci mohli študovať faunu a flóru pomocou desiatok akvárií, interaktívnych panelov a pomôcok. Pracovali v medzinárodných tímoch na úlohách v anglickom jazyku, ktoré im mali pomôcť získať viac informácií o danej problematike.
                Teoretické vedomosti získane v Multimare sme sa vybrali na druhý deň overiť priamo na dno Wadenského mora v Bosume. Dobrovoľníčky pracujúce v tomto národnom parku nám vysvetlili plynulou angličtinou princíp prílivu a odlivu na danom mieste. Hľadali sme živočíchy, pohybovali sme sa v čase odlivu po morskom dne a spoznávali sme čaro a jedinečnosť tohto miesta a význam morskej vody na faunu a flóru. Veľmi širokú pláž a prírodné piesočné duny sme mohli tiež vidieť a obdivovať v Sant Peter-Ordingu, malom útulnom turistickom mestečku na severe Nemecka.
                Svoje poznatky sme zhrnuli v posledný deň nášho pobytu na klimatickej konferencii, ktorej hlavnou témou bola voda. Okrem toho každá krajina prezentovala svoje poznatky z pozorovaní a výskumov, ktoré uskutočnila v rámci prípravy na túto konferenciu. Zistili sme, že priemerný človek minie 145 l vody denne. Najviac vody minieme na pranie, sprchovanie či splachovanie toalety.  Ak by sme znížili spotrebu vody o 5% na osobu, ročne by sme ušetrili 2646 l vody. A to je už pekné číslo.                Okrem užitočných informácii o vode, ktoré nás a naše okolie majú priviesť bližšie k ochrane životné prostredia, sme prežili aj veľmi pekný víkend s nemeckými rodinami. Mohli sme bližšie spoznať ich kultúru, gastronómiu, zaujímavé miesta. Navštívili sme Hildesheim, Brémy či Hanover.
                Projekt From Footprint to Fingerprint speje pomaličky k svojmu záveru. Vďaka nemu sme mohli hlbšie pochopiť, čím najviac a najčastejšie škodíme životnému prostrediu a ako sa dá tomu predísť. Zdokonalili sme si svoju angličtinu a vďaka dobrej príprave pani učiteliek anglického jazyka sme bez problémov komunikovali s našimi rovesníkmi z Nemecka, Nórska a Turecka. Nadviazali sme nové priateľstvá, prekonali kultúrne rozdiely, naučili sme sa väčšej tolerancii. Vďaka všetkým, ktorí nám pri tom pomáhali, viedli nás a podporovali. Urobili sme veľký krok od odtlačku nohy po odtlačok prsta pre našu spoločnú zelenšiu budúcnosť.

Mobilita na Slovensku

https://www.youtube.com/watch?v=UYHtoolM0wQ

Mobilita v Turecku

https://www.youtube.com/watch?v=0SUVKWI7wZY

Mobilita v Nórsku

https://www.youtube.com/watch?v=XWgghx9P58c

Klimatické konferencie

Počas projektu sme pracovali na piatich témach: klimatické zmeny, energia, solárna energia, odpady a voda. Každú tému sme podrobne preštudovali, spracovali a predniesli na klimatickej konferencii, ktorá sa konala počas každej mobility za účasti miestnych autorít, tlače, environmentálnych organizácii, žiakov jednotlivých škôl, rodičov i širokej verejnosti. Nižšie si môžete pozrieť prezentáciu, v ktorej sme spracovali všetky témy a aktivity, ktoré sme robili počas projektu.

                            http://ftofcomenius.wbl.sk/vsetky_aktivity/f2f_kids4_comenius.pptx

Logo a tričko

Všetky krajiny sme súťažili o najkrajšie logo, ktoré sa vytlačí na tričko. Naše slovenské logo vyhralo spomedzi ostatných, tak sme mali tú česť spracovať ho do elektronickej podoby. Vytvorili sme aj nánrh trička a dali sme ho vyhotoviť na Slovensku. Všetci sme sa zhodli, že najlepšie bude, keď tričko bude mať čiernu farbu a zelené logo. Počas mobility v Nórsku ich rozdáme aj  našim priateľom z Turecka, Nemecka a Nórska. 

Vianoč COMENIUS pozdravy

Pred Vianocami sme na krúžku vyrábali COMENIUS vianočné pozdravy. Uverejnili sme ich na našej projektovej stránke na facebooku. Zaželali sme našim priateľom ŠŤASTNÉ A VESELÉ.

Výroba vianočných EKO ozdôb

V mesiaci december žiaci projektových tried na hodinách environmentálnej výchovy a TBZ vyrábali ozdoby na vianočný stromček z odpadových materiálov. Vyrobilo sa množstvo ozdôb, ktoré sa použili na výzdobu stromčeka vo vestibule školy, vyzdobil sa nimi aj vianočný stromček na sídlisku Šípok a veríme, že aj mnohé domácnosti, pretože výrobu týchto ochto ozdôb sme učili žiakov, rodičov a aj širokú verejnosť počas tradičných Vianočných tvorivých dielní na našej škole.

After Party

Po výmennom pobyte v Nemecku sme zorganizovali Afterparty, ktorá sa konala 6.2.2014 o 15:30 hodine v školskej knižnici a  pozvali sme aj rodičov, spolužiakov, učiteľov či rodinných príslušníkov . Žiaci, ktorí vycestovali, si svoje zážitky zaznamenali formou prezentácie a informovali všetkých o svojom týždni v Nemecku. Každý z nich odprezentoval svoj cestovateľský denník. Na záver sme si pozreli pár fotiek, vypili čaj a dobre sa navzájom porozprávali..

 

Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site

Mobilita v nemeckom Bockenem

V dňoch 27. novembra až 3. decembra 2013 sme sa zúčastnili prvej mobility v nemeckom Bockenem. Vycestovala 6 žiakov a dve pani učiteľky. Témou stretnutie boli KLIMATICKÉ ZMENY. 

Prvý deň sme spoznávali Hannover a večer nás privítali nemecké rodiny. Druhý deň bol zoznamovací v škole, kde žiaci pracovali v skupinách a neskôr sme sa vybrali na exkurziu do bio plynovej stanice, kde sme sa dozvedeli, ako sa dá vyrábať elektrická energia a zároveň šetriť životné prostredie. Dodržali sme aj vegetariánsky deň, a teda ani v školskej jedálni sa nepodávalo mäso. Aj týmto spôsobom sme sa rozhodli aspoň symbolicky chrániť životné prostredie. Popoludní žiaci piekli tradičné nemecké vianočné pečivo a učitelia hodnotili prácu na projekte a plánovali ďalšie spoločné aktivity. V piatok sme sa všetci vybrali na exkurziu do vodnej elektrárne na rieke Okr. Bolo veľmi zaujímavé vidieť jednu z najväčších vodných nádrží v Nemecku a aj sa prejsť jej útrobami. Videli sme tiež generátor, ktorý v priľahlej vodnej elektrárni vyrába elektrickú energiu asi pre 1600 domácností. 

Nemecko sme navštívili v čase tradičných vianočných trhov, ktoré majú svoj pôvod práve v tejto krajine a centrá všetkých miest sa menia na rozprávkovú ríšu. Svojou starobylou atmosférou nás očarilo stredoveké mesto Goslar. Tradičná nemecká architektúra v kombinácii s vianočnými trhmi v nás vzbudila pocit spokojnosti, aj napriek nepriazni počasia. Navštívili sme aj miestne múzeum, kde sme sa dozvedeli viac o histórii nemeckých cisárov, videli sme nádherné obrazy, ale najviac sa nám čili pozdemná kamenná sála osvetlená len sviecami čakajúca na ženícha a nevestu.

Víkend patril pobytu v rodinách. A v pondelok sme sa všetci opäť stretli v škole, kde sme sa v rámci národných tímov pripravovali na Klimatickú konferenciu. Vybraní žiaci a učitelia absolvovali rozhovor do miestneho rozhlasu. Na úvod Klimatickej konferencie nám bližšie problematiku klimatických zmien predstavila nemecká pani učiteľka a potom každá krajina prezentovala svoju prácu na projekte od semptembra. 

Najväčšiu radosť nám urobilo vyhlásenie spoločného loga projektu. Hlasovalo sa na Facebooku a najviac hlasov získalo naše slovenské logo, ktoré navrhla Nina Šuňalová.

Týždeň ubehol ako voda a nastal moment lúčenia. Množstvo sĺz, ktoré pretieklo na slovenských, nemeckých, nórskych či tureckých tvárach, svedčí o tom, že nám naozaj spolu bolo dobre. Rozumeli sme si, preĺbili sme naše priateľstvá, precvičili angličtinu, dozvedeli sa viac o životnom prostredí a aj sme sa pokúsili svojim málom prispieť k tomu, aby sme ho chránili a zveľaďovali. Už teraz sa tešíme na novú tému ENERGIA, ktorej sa budeme venovať od januára a najmä na spoloč stretnutie, ktoré sa uskutoční vo februári v Nórsku. 

Záverečnú bodku za celou mobilitou dala ešte návšteva Novej radnici v Hannoveri, kde sme mali možnosť vidieť makety mesta pred, počas a po Druhej svetovej vojne. Odporúčiť môžeme ešte aj návštevu prírodovedného múzea. A ako tradične najväčším zážitkom pre väčšinu zúčastnených bol let lietadlom a šťastný návrat domov.

 

Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Media ViewerAd Options

Od septembra do novembra

Od začiatku školského roka sme toho stihli naozaj veľa. Žiaci i pani učiteľky odviedli veľmi dobrú prácu, z ktorej majú radosť a získali aj veľa nových poznatkov, vedomostí, ale i zážitkov. Zriadili sme Comenius miestnosť, Cominius nástenku, predstavili naše mesto i školu, zistili sme si informácie o partnerských krajinách, mestách i školách, kreslili logo a potom hlasovali, ktoré je najkrajšie. Stihli sme sa venovať už aj našej prvej spoločnej téme - Klimatické zmeny (viacej si môžete prečítať v sekcii Klimatické zmeny). Spoločne sme vytvorili prezentáciu, kde sú zdokumentované všetky naše aktivity. Žiaci, ktorí sa zúčastnia mobility v Nemecku, budú túto prezentáciu počas Klimatickej konferencie prezentovať aj našim partnerom. Vy si ju môžete pozrieť tu:

http://ftofcomenius.wbl.sk/vsetky_aktivity/comenius.pptx

 

Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Video PlayerAd Options

Predstavenie nemeckej školy

Naši nemeckí kamaráti tiež usilovne pracovali na videu, v ktorom nám predstavili ich školu. Celkom sa im to podarilo.

http://oberschule-bockenem.de/html/comenius-trailer.html

Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site

Najkrajšie logo

V rámci programu Comenius sme počas septembra pracovali na logu. Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka pracovali  manuálne. Po úvodnom rozhovore o téme celého projektu začali kresliť  a mnohí i maľovať. Žiaci ôsmych ročníkov tvorili cez PC v programoch . Po úvodných nápadoch a radách postupne začínali logá naberať svoju výslednú podobu.

Skupina ôsmakov na krúžku z návrhov urobila výstavné panely vo vestibule školy. Očíslovali ich a – hlasovanie o to najkrajšie mohlo začať. Zúčastnili sa ho všetci žiaci druhého stupňa. Na opečiatkované lístky písali svoje tipy a vhadzovali ich do pripravenej škatule.

Najviac hlasov získal návrh loga žiačky Niny Šuňalovej zo 6.A triedy

            

Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Media ViewerAd Options

Ako sme počítali uhlíkovú stopu

Každý z nás do istej miery zaťažuje klimatický systém pretože takmer každá ľudská činnosť uvoľňuje buď priamo alebo nepriamo skleníkové plyny. Uhlíková stopa je množstvo týchto plynov, hlavne oxidu uhličitého. Aký dopad majú ľudské aktivity na životné prostredie sa dozviete ak si vypočítate uhlíkovú stopu. Tá je vyjadrovaná v množstve oxidu uhličitého za určité obdobie.

Žiaci projektových tried ôsmeho ročníka počítali v októbri svoju uhlíkovú stopu. Najskôr museli doma zistiť spotrebu elektrickej energie, plynu a množstvo tepla spotrebovaného vo svojich rodinách za celý minulý rok 2012. Potom diskutovali s rodičmi, aby sa dozvedeli, koľko km približne najazdia za toto obdobie autom. Spomenuli si aj na cestovanie autobusom, vlakom alebo lietadlom. Všetky tieto faktory vplývajú na uhlíkovú stopu. A nielen tieto. Ak nie ste vegetariánom, tak oveľa viac zaťažujete životné prostredie. Pri chove zvierat sa do ovzdušia dostáva obrovské množstvo metánu, ktorý tiež patrí medzi skleníkové plyny. Vypočítanú priemernú uhlíkovú stopu žiakov zverejníme neskôr. Zatiaľ si prezrite nasledujúci prehľad.

  • Priemerná uhlíková stopa ľudí žijúcich na Slovensku je 6,70 ton.

  • Priemer industriálnych krajín je približne 11 ton.

  • Svetový priemer pre uhlíkovú stopu sú približne 4 tony.

  • Svetový cieľ boja proti klimatickým zmenám sú 2 tony.

Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Video PlayerAd Options

 

Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site

Predstavenie nórskej školy

V Nórsku na predstavení školy formou videa pracovali dve skupiny žiakov. Tu je video od prvej skupiny:

http://www.youtube.com/watch?v=H9D2qzLIUls&feature=youtu.be

Veľmi pekné video spracovala aj druhá skupina žiakov 8. ročníka z Nórska:

 http://www.youtube.com/watch?v=cFxM4CMkleE

Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Media ViewerAd Options

Predstavenie mesta, školy, projektových tried

Jednou z projektových úloh na mesiac september bolo aj zhotovenie videa, na ktorom sme mali predstaviť naším partnerom mesto Partizánske, našu školu, projektové triedy. Žiaci projektových tried 8.A a 8.B spolu s pani uč. Hradiskou vytvorili nasledujúce video:

http://www.youtube.com/watch?v=6stdEkUEt5g

 

 

Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Video PlayerAd Options

Sadenie stromčekov

Dňa 26. 9. 2013 sme v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky sadili stromčeky.  Prišiel pán Ondrej Strmeň a priniesol so sebou lipu (Slovensko), dub (Nemecko), smrek (Nórsko), pagaštan (Turecko). Tieto stromy sme vybrali symbolicky, aby nám pripomínali naše partnerské krajiny a aj hlavný cieľ projektu, ktorým je zmeniť naše správanie a chrániť prírodu, nie ju ničiť. Najskôr nám pán Strmeň vysvetlil, prečo sa u nás sadia stromy na jar a nie na jeseň. A porozprával nám aj o každom strome, ktorý priniesol. Viacej o nich sa môžete dozvedieť TUPotom nás učil, ako sa sadia stromy a každý z nás si to mohol aj prakticky vyskúšať. Spolu so žiakmi 8.A a 8.B sa sadenia strom zúčastnili aj pani riaditeľka A. Barancová, p. uč. M. Boratková, Z. Hradiská, D. Šudíková a pomáhali aj p. uč. Dorčiak, pán školník Rusňák a p. uč. Kňazeová.

S pánom Strmeňom sme sa dohodli, že na jar pôjdeme sadiť stromčeky do lesnej škôlky a skúsime tak znížiť našu ekologickú stopu. Už teraz sa na to tešíme.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WficuFj0yIg

      

Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site

Comenius miestnosť

Neodmysliteľnou súčasťou projektu je aj Comenius miestnosťJe to učebňa, ktorá bude žiť projektom a kde budú priebežne predstavované projektové aktivity a produkty. U nás je to interaktívna učebňa anglického jazyka. Na jej zriadení a výzdobe sa spolu so žiakmi z projektových tried podieľali aj žiaci z 5.A.

                                                                                    

Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Media ViewerAd Options

Logo

V mesiaci september pracujeme na návrhoch loga projektu. Každá krajina vyberie dva návrhy, z ktorých si potom spoločne zvolíme náš ofciálny symbol. Na našej škole navrhujú logo žiaci na hodinách výtvarnej výchovy, výchovy umením a niektorí s rozhodli využiť aj počítačovú grafiku. Ako pracovali žiaci 5. A a 6. A si môžete pozrieť na nasledujúcich fotografiách.

Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Video PlayerAd Options

Úprava  školského pozemku

Jednou z úvodných projektových aktivít je aj sadenie stromov. Preto žiaci 8. A dňa 5. septembra 2013 počas vyučovacej hodiny tvorby projektov a prezentačných zručností začali s úpravou školského pozemku. O tom, že to nebola len ťažká práca, ale aj tvorivá aktivita, svedčia nasledujúce fotky.

 
Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site
Ads by Media ViewerAd Options
Ads not by this site

Začíname!!!

 

Vítame Vás na stránke nového projektu Comenius. Je september a my začíname procovať na projektových úlohách. Tento mesiac nás čaká zhotovenie nástenky o našom projekte, Comenius miestnosti, návrh loga projektu a jeho výber, úprava školského pozemku a sadenie stromov. Vytvoríme aj video, v ktorom predstavíme naše mesto, školu a projektové triedy našim zahraničným partnerom. 

Ads by Video PlayerAd Options
Ads by Media ViewerAd Options

Zelenšia budúcnosť s programom Comenius

V dňoch 28. – 30. 1. sa na Základnej škole na Malinovského ulici v Partizánskom uskutočnila prípravná návšteva v rámci programu Comenius školské partnerstvá. Na našu školu pricestovali učitelia z Nórska a Nemecka. Vo veľmi priateľskej atmosfére sme pracovali na projekte s environmentálnou tematikou. Projekt sa bude týkať žiakov druhého stupňa a budú pracovať na piatich témach: odpady, voda, energie, znečisťovanie ovzdušia, spotreba. Získané poznatky budú odovzdávať svojim mladším spolužiakom prostredníctvom partnerského učenia. Cieľom projektu je, aby žiaci pochopili dôležitosť svojho správania voči životnému prostrediu a zodpovednosti zaň. Spolu so Slovenskom, Nemeckom a Nórskom budú na tomto projekte spolupracovať žiaci a učitelia z Rumunska, Portugalska a Turecka.

Dúfame, že tento projekt bude schválený a tešíme sa aj na spoluprácu s predstaviteľmi nášho mesta, ktorí nás už počas tejto prípravnej návštevy podporovali. Naši zahraniční hostia si veľmi vážili neformálnu večeru s pánom primátorom, pani prednostkou a vedúcim školského úradu, kde sa nielen veľa dozvedeli o histórii a súčasnosti nášho mesta, ale vymenili sme si aj skúsenosti o fungovaní školstva v jednotlivých krajinách.

Už teraz sa všetci tešia, že sa budú môcť do nášho mesta vrátiť, zapôsobilo na nich príjemnou a srdečnou atmosférou a my veríme, že všetci spoločne prispejeme k lepšej „zelenej“ budúcnosti našej planéty.

TOPlist