Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

From footprint to fingerprint

Úvod

Vitajte na stránke projektu

From footprint to fingerprint -  Kids for a green tomorrow

(program Comenius)

Naša škola sa druhý raz zopojila do programu Comenius - školské partnerstvá. Projekt bude prebiehať od roku 2013 - 2015 a nazýva sa From footprint to fingerprint - Kids for a green tomorrow (Od odtlačku nohy po odtlačok prsta - deti pre zelený zajtrajšok). Budeme spolupracovať spolu s partnermi z Nórka (koordinátor projektu), Nemecka a Turecka a možno sa k nám pripoja aj partneri z Portugalska. Hlavnou témou projektu je ochrana životného prostredia a klimatické zmeny.

Cieľom projektu je, aby sme všetci pochopili, že sme zodpovední za naše životné prostredie. Chceme zmeniť naše správanie a nájsť spôsob, ako znížiť znečistenie ovzdušia, spotrebu energie a vody, odpadov a naše spotrebné zvyklosti.

Vek žiakov zapojených do projektu je 11-16 rokov. Budú pracovať na nasledujúcich čiastkových témach:

* Klimatické zmeny (všetky krajiny)

* Energia (Nórsko)

* Doprava / znečistenie ovzdušia (Turecko)

* Spotreba (Portugalsko)

* Odpad / recyklácia (Slovensko)

* Voda (Nemecko)

Práca na projekte

Krajina, ktorá je zodpovedná za danú tému, zadá úlohy, ktoré pošle svojim partnerom. Oni ich vypracujú a pošlú jej ich späť. Ona ich spracuje a vypracuje Eko-balíček, ktorý bude obsahovať teoretické informácie, grafy, štatistiky, fotografie, ale aj praktické úlohy a aktivity, prostredníctvom ktorých, budú môcť starší žiaci učiť mladších - partnerské učenie.

Komunikácia

Žiaci budú komunikovať (v angličtine) pomocou projektovej  facebookovej skupiny From Footprint 2 Fingerprint - Kids 4 a green Tomorrow, môžu však využívať aj skype a e-maily.  

Informovanosť

Informácie o projekte budú zverejňované na školskej webovej stránke, v Comenius miestnosti na prvom poschodí, na nástenke vo vestibule školy, na facebooku (pozri vyššie), ale žiaci budú pravidelne informovať aj miestne noviny či televíziu.

Spolupráca

Budeme spolupracovať s miestnou samosprávou a autoritami, s miestnymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia, s rodičmi a všetkými, ktorí cítia zodpovednosť za prostredie, v ktorom žijeme. Budeme usporadúvať besedy a exkurzie na miesta, ktoré súvisia s témou nášho projektu. 

Mobility

Mobilita znamená vycestovanie do zahraničia. Naši žiaci a učitelia vycestujú do Nemecka, Nórska, Turecka a možno aj Portugalska. My privítame našich partnerov v marci 2015. Žiaci budú ubytovaní v rodinách, aby mohli lepšie utužiť priateľstvá, zdokonaliť sa v anglickom jazyku, spoznať kultúru, zvyklosti a pohostinnoť danej krajiny. Počas každej mobility sa uskutoční KONFERENCIA O KLÍME, ktorú pripravia žiaci zo všetkých partnerských krajín a pozvú na ňu miestne autority a média, inštitúcie a organizácie zaoberajúce sa ochranou životného prostredia, spolužiakov, rodičov ale i širokú verejnosť. Druhou aktivitou počas mobility bude VEGETARIÁNSKY DEŇ a vždy navštívime aj inštitúcie, ktoré priamo prispievajú k ochrane životného prostredia. Napr. čističku odpadových vôd alebo zariadenie na separáciu odpadov.

 

TOPlist